Webová stránka Fyzika nás baví představuje několik ukázek ze zábavné fyziky a matematiky ze ZŠ Brno, Novolíšeňská. Všechny byly odzkoušeny v ŠOKu (Školním odborném klubu) nebo ve volitelných předmětech Fyzikální seminář a Věda kolem nás. Mohla se s nimi seznámit i veřejnost na akcích popularizujících vědu a techniku: např. Škola plná kouzel – pro líšeňské MŠ, Vědohraní – pro žáky prvního stupně ZŠ, Věda na radnici, Dny vědy a techniky v Plzni, Věda před a pod radnicí, národní kolo Science on Stage a Fyzikální jarmark v Olomouci. V prezentacích jsou používány vlastní fotografie z akcí a z práce v kroužku ŠOK i vlastní nákresy a šablony.

Všechny materiály na těchto stránkách vytvořila RNDr. Věra Bdinková.
Na webové stránce nejsou prezentovány žádné materiály, které byly využity v jiných placených projektech nebo jinak honorovány.
Jsou použity některé části materiálů z vystoupení Věry Bdinkové na Veletrhu nápadů učitelů fyziky 15 a z její soukromé webové stránky www.fyzikahrou.cz.